Homepage      Bookmark        Kontakt

Grafické štúdio

Cenník služieb :

Grafické práce od 18 €/hod

Vektorové prekreslenie

od 18 €/hod
Vektorizácia od 18 €/hod
Vektorová kresba od 18 €/hod

Sadzba (zalamovanie do strán)

od 10 €/hod

Scanovanie dokumentov, fotografii

od 0,50 €/strana
Scanovanie+základná retuš*(cmyk)
do a5 ........5€ €/hod
do a4 ........7€/hod
do a3 ........12€/hod

Prevod textu do elektronickej podoby*

od 2,50 €

Strojový čas
Konverzia formátov 8 €/hod
Generovanie pdf súborov 8 €/hod


*normostrana - 30 riadkov x 60 úderov
Referencie:

Všetky práva vyhradené © 2016 Tradetising s.r.o.